Föreningen har en styrelse som träffas regelbundet. Vi har utöver årsmöte, medlemsmöte en gång i halvåret och arbetar intressepolitiskt på kommunal och regional nivå. Samlat besitter våra medlemmar en mycket hög kompetens och har djupa kunskaper om NPF och hur det påverkar livet i stort och smått.

Vill du som medlem vara med och bidra? Kontakta styrelsen.

Aktiviteter och möten 2023:

Torsdag den 19 januari kl. 18.30-20.00. Medlemskväll Tema skola/fritids.

Torsdag 9 mars kl. 19-21. Årsmöte

Torsdag den 21 september kl. 19. Medlemskväll.