Föreningen har en styrelse som träffas regelbundet. Vi har utöver årsmöte, medlemsmöte en gång i halvåret och arbetar intressepolitiskt på kommunal och regional nivå. Samlat besitter våra medlemmar en mycket hög kompetens och har djupa kunskaper om NPF och hur det påverkar livet i stort och smått.

Vill du som medlem vara med och bidra? Kontakta styrelsen.

Aktiviteter och möten 2024

Årsmöte: 7 mars kl. 18